Knuff – Norrsundets utvecklingsförening

KNUFF bildades 2008 som en ideell förening direkt efter sulfatfabrikens och sågverkets nedläggning i Norrsundet. Syftet var – och är – att göra den gamla industriorten till en attraktiv ort för bosättning och företagsetableringar, samtidigt som vi vill utveckla potentialen för naturupplevelser för såväl bofasta som turister.
Nu tar Knuff tillvara den intressanta kulturhistorien och den närliggande naturen med ambition att göra Norrsundet till en åtråvärd juvel i Hamrångebygden. Till styrelsen knyts ett utvecklingsråd av företag, föreningar och enskilda som vill medverka till förverkligande av den antagna visionen: NORRSUNDET – LANDSKAPET GÄSTRIKLANDS OCH GÄVLE KOMMUNS VÄLKÄNDA OCH ATTRAKTIVA RESMÅL I HAMRÅNGEBYGDEN

Vår ORGANISTIONS- OCH VERSAMHETSPLAN, som du ser här intill, kan du
beställa genom att skicka oss ett mejl.
Dokumenten VISION NORRSUNDET och AKTIVITETER & SERICE kan du
också beställa.