Norrsundets Arbetarmuseum

I Ådala gamla skola finns Kulturföreningen Norrsundets Arbetarmuseum. Vi visar museiföremål i gammal boendemiljö, skalmodeller av byggnader (bla. av Anders Åberg), arrangemang av konstutställningar, temautställningar, filmvisning och berättarkvällar. På friluftsteatern arrangeras teaterföreställningar av Norrsundets Arbetarteater. Det finns även hantverksaktiviteter och studiecirklar (ABF). Arkiv och bibliotek med dokumentation av Norrsundets kulturarv, från forntid till nutid.
Filmsällskapet Rudan digitaliserar äldre spelfilmer och utför geologiska undersökningar och tillgängliggör resultatet för en nutida och framtida publik.
Café med försäljning av böcker/ hantverk (öppet vid arrangemang).
Aktuella aktiviteter och arrangemang visas på adala.se.
Välkommen till Ådala Kulturcenter.

I Kastellet, Norrsundets Industriminne, visas bilder och föremål från Bruket och hamnen, Bruket är numera nerlagt.