Norrsundets Vägförening

Föreningen bildades 1965 på initiativ av dåvarande Fabrikschefen.
Företaget ville inte ansvara för samhällsservicen.
Men man fick betala en relativt stor medlemsavgift till VF.
Företaget och Länsstyrelsen hade då en representant vardera i styrelsen.
I samband med bildandet av föreningen så ersattes postlådenummer med gatuadresser.
1966 började man asfaltera delar av samhället.
Föreningen har idag 440 medlemmar.
Omsätter ca en miljon kronor/år.
Föreningen ansvarar för vägarna inom hela samhället.
Lindön och Fårholmen ingår i föreningen sedan några år tillbaka.
På vintern plogar och sandar vi, sommartid är det kantklippning och vägunderhåll.
Styrelsen består av: Bo Stenberg ordf/kassör, Leif Sjöberg sekreterare, Bosse Nordgren ledamot. Suppleanter: Lennart Jansson, Åke Sjökvist, Ove Andersson