Stiftelsen Fjärdöns Framtid

FJÄRDÖN
Fjärdön ligger i sjön Hamrångefjärden och är en ö på 60 hektar som i början av 1990-talet hotades av avverkning. Några personer från orten startade då arbetet med att försöka rädda och bevara den unika ön.
Stiftelsen Fjärdöns framtid bildades den 29 april 1996, stiftelsen övertog det arbete som inledningsvis bedrevs av den ideella föreningen Fjärdöns vänner.
De senaste 30 åren har skogen stått orörd på Fjärdön, de träd som fallit har blivit en utmärkt livsmiljö för fåglar, insekter, svampar, lavar och andra organismer.
Genom stiftelsens försorg har ett flertal undersökningar och inventeringar av växter, svampar och fågelliv genomförts under åren.

Stiftelsens mål är att bevara ön Fjärdöns unika natur och fornlämningar samtidigt som den ska kunna nyttjas som rekreationsområde för befolkningen på orten.

För att informera om Fjärdöns hemligheter, natur och historia anordnar stiftelsen varje år, vår och höst, guidade rundvandringar för allmänheten. På ön finns två märkta leder, en röd ca. 3 km och en blå ca. 4 km, där man på egen hand kan ta sig fram runt ön. På norra sidan av ön finns bryggor där man lätt kan lägga till med båt.
Välkommen till Fjärdön där du kan ströva i skogen, lyssna på fågelsången, upptäcka ovanliga växter, se gravarna från järnåldern eller bada vid sandstranden i söder