Visuell Praktik Norrsundet Ideell förening

Föreningen är skapad för att driva offentlig kulturell verksamhet i Hamrångebygden.
Föreningen ansvara juridiskt för ansökningar, genomförande och redovisning för kulturella projekt som beviljats ekonomiskt bidrag.
Ett exempel som Visuell Praktik Norrsundet administrerar är Sällskapet Rudan. En löst sammansatt grupp, utan medlemskap eller annat åtagande än det som den enskilda vill bidra med. Sällskapet Rudan har genomfört ett antal kulturella projekt i Hamrångebygden i Visuell Praktik Norrsundet Ideell förenings regi.
Visuell Praktik Norrsundet ideell förenings utgångspunkt är kameran som redskap.