Havsbadet i Norrsundet

Publicerad 19 september 2019

Bryggorna är nu å plats vid Saltas Havsbad. Det är kommunen som har skötseln i år. Gräsklippning, sophantering, latrintömmning och städning.