Inbjudan till Trygghetsmöte

Publicerad 10 augusti 2020

Välkommen till ett öppet möte den 3/12 kl.18.00 – 20.00 på Träffpunkten i Bergby

Medverkar Kommunpolisen, Socialtjänsten/Fältassistenterna, Gävle kommuns säkerhetsavdelning, Social Hållbarhet, Gavlegårdarna och Gavlefastigheter.

Se info om trygghetsdialoger i kommunens ytterområden på följande länk:

https://www.gavle.se/tyck-till-och-paverka/trygghetsdialoger-i-gavle-kommuns-ytteromraden/