Information från Trygghetsmöte i Bergby

Publicerad 24 januari 2021

Länkar till den information som presenterades på öppet möte 3 december i Bergby gällande hur arbetar vi tillsammans för en trygg Hamrångebygd.

Trygghetsdialoger i kommunens ytterområden – Hamrångebygden

 

Tyck till och påverka – Trygghetsdialoger i kommunens ytterområden:
https://www.gavle.se/tyck-till-och-paverka/trygghetsdialoger-i-gavle-kommuns-ytteromraden/
(Här under finns e-blanketten – Tyck till om tryggheten i Hamrångebygden)

 

Arbete för trygghet och framtidstro i Gävle:
https://vimeo.com/369808823

Trygghetsvandring i Andersberg:
https://vimeo.com/371864938