Var med och utvärdera Gävle kommuns ytterområdessatsning!

Publicerad 27 juni 2022

Var med och utvärdera Gävle kommuns ytterområdessatsning!

Vi är tacksamma om du har möjlighet att avsätta någon minut för att bidra till utvärderingen.

Gå in på: https://www.netigate.se/ra/s.aspx?s=1063285X328665172X54233