Föreningar

Lista över föreningar i Hamrångebygden

Längre ner på sidan finns möjlighet för föreningar i Hamrångebygden att själva skicka in en kort presentation av föreningen samt bifoga föreningens logotyp.

Publicering på sidan är kostnadsfritt.

Hitta förening inom en viss kategori

Hitta förening utifrån dess namn

bfhn

Allmän Förening

Hamrångegruppen

HAMRÅNGEGRUPPEN kallas en öppen stämma för alla som bor och/eller verkar inom Hamrångebygden. Dess uppgift är att verka för Hamrångebygdens utveckling som en aktiv och attraktiv del av Gävle kommun, Sverige och Världen. Hamrångegruppen möts normalt första tisdagen i varje månad kl. 1800 utom i januari, juli och augusti. Inget formellt medlemskap krävs för att deltaga vid mötena. Mötena annonseras i den lokala tidningen Alla Tiders och under evenemang på hamrange.se.

sekreterare@hamrange.se
https://hamrange.se

Båtklubb

Norrsundets Motorbåtsklubb

Norrsundets Motorbåtsklubb är en allmännyttig ideell förening och jobbar för att lokalt främja båtlivet, klubben förvaltar och underhåller Norrsundets småbåtshamn med ideellt arbete.

 • Norrsundets Småbåtshamn (vid Rödboharen)
  • Hamnen har ca 100 båtplatser samt möjlighet för medlemmar att vinterförvara ett antal båtar på land.
  • I hamnen finns även en Gästhamn och Ställplats som bedrivs ideellt av Norrsundets Motorbåtsklubb.
  • Hamnen är centrum för klubbens verksamhet och där finns även Skepparkåken som används av klubben för medlemsaktiviteter och för gäster vid klubbens gästhamn och ställplats.
 • Ungdomsaktiviteter:

Norrsundets Motorbåtsklubb har för att skapa möjligheter för fler att upptäcka hur roligt det är att uppleva Hamrånges sjöar och kuststräcka på ett aktivt sätt startat upp ungdomsprojektet ”Kul på sjön".Genom att erbjuda fler möjligheten att ha kul vid vattnet vill vi stärka kunskap om och säkerhet vid vatten samtidigt som vi vill öka intresset för frilufts- och båtliv.

 • Finnharen:

Finnharen klubbens egna ö är belägen ca 3 distansminuters sjöresa norr om Norrsundet uppe i Finnharsfjärden. ön ägs och förvaltas av Norrsundet Motorbåtsklubb. Medlemmar har möjlighet att hyra klubbstugan veckovis under sommaren.

Norrsundets Motorbåtsklubb, Box 11, 817 21 Norrsundet
076-8465120
info@nmk-boat.se
http://www.nmk-boat.se
Sociala Nätverk:
Norrsundets Motorbåtsklubb på Facebook

Bostadsrättsförening

BRF Skogsgläntan

BRF Skogsgläntan i Norrsundet är en bostadsrättsförening som bildades 1991, föreningen är medlem i Riksbyggen. Föreningen äger fastigheten 15:117 med 15 parhus, varje hus har 2st lägenheter och som är fördelat på 9st tvåor, 15st treor och 6st fyror. Varje lägenhet har en egen tvättstuga, carport och förråd. Vi har haft fiber via Gavlenet i alla lägenheter sedan 2009 och ett grundutbud av tv kanaler ingå i hyran. Varje vår har medlemmarna i föreningen en frivillig städdag där vi tillsammans hjälps åt att hålla fint på våra gemensamma markytor. Föreningen har en egen lekplats och i anslutning till denna underhåller vi en stor gräsplan plus en pulkabacke för spel och lek.

Egnahemsgatan 2-20, 81730 Norrsundet
Ordf. Lars-Ove Molin 070-5337335

Ideell förening

Föreningen Hyttan

Föreningen Hyttan bildades 1989 och har sitt säte i Axmar bruk. Föreningen är en ideell affärsdrivande förening och bevakar frågor av gemensamt intresse för bofasta, sommarboende och markägare inom Axmar bruk. Föreningen Hyttan äger sen 2008 de centrala delarna av Axmar bruk med Hyttan, engelska parken och den inre delen av hamnen. Sedan 2011 är delar av Axmar bruk kulturreservat, det enda i Gästrikland. I samverkan med Länsstyrelsen sköter föreningen kulturreservatet. Läs mer om kulturreservatet här. Arbetet med att utveckla och försköna Axmar bruk fortsätter. 2019 startade projektet Destination Axmar bruk 2.0, ett treårigt utvecklingsprojekt med målet att Axmar bruk ska bli Gävlekustens främsta besöksmål.  

Åtaganden och mål

Föreningen skall
 • Medverka till att bevara ortens nuvarande karaktär och historiska värde.
 • Driva lokala utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen, myndigheter, föreningar och företag.
Föreningens mål är att
 • Hyttan är öppen för besök, helst varje dag under sommaren och att grupper kan besöka Hyttan efter förfrågan även vid andra tider på året.
 • Hyttan och engelska parken blir platser för aktiviteter av olika slag, musik, teater, utställningar, marknader m. m.
 • Allt förändringsarbete skall ske i samförstånd med alla dem som bor inom Axmar bruk och närliggande områden.

Medlemskap

Föreningen behöver fler aktiva medlemmar då vi ser framför oss en fortsatt positiv utveckling av verksamheten. Alla som vill kan söka medlemskap i föreningen. Genom att swisha medlemsavgiften och skicka ett mail till föreningen med dina kontaktuppgifter blir du enkelt medlem. Ett medlemskap kostar 100 kr/kalenderår. Kontakta föreningens kassör eller ordföranden om du undrar över något.
Swish 123 327 66 56 Läs mer på axmarbruk.se

Axmarstig 209, 817 94 Axmar
070-593 04 74
hyttanaxmarbruk@gmail.com
https://www.axmarbruk.se/

Idrottsförening

Hamrångefjärdens IK

Hamrångefjärdens IK bildades i augusti 1928. Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med idrottsrörelsens verksamhetsidé. Hamrångefjärdens IK har genom åren erbjudit bandy för ungdomar och seniorer. Vi kännetecknas av god laganda, stark klubbkänsla och en meningsfull fritid. Genom vår verksamhet bidrar vi till idrottslig fostran att fungera socialt i grupper, idrottsglädje som ger möjlighet att utvecklas som idrottsutövare. På grund av rådande väderförhållande med dåliga vintrar, har det inte fungerat att spola och underhåll naturis på bandyplan. Därför har bandyverksamhet och skridskoskola för barn/ungdom inte kunnat genomföras. En upprustning av elljusspåret, som utgår ifrån bandyplan, har genomförts. Under senaste vintern har vi kunnat underhålla ett skidspår utmed sträckan. Detta har varit mycket uppskattat av skidsportsutövare. Vi avser att även fortsättningsvis sköta och underhålla elljusspåret. Vi erbjuder även möjligheten att låta privatpersoner hyra klubblokalen för fester och möten. Det finns ett välutrustat kök att tillgå. Vi är alla, styrelse, funktionärer, spelare, ledare, och föräldrar, ambassadörer och ansvarar tillsammans för att marknadsföra Hamrångefjärdens IK som en attraktiv förening. Detta gör vi framför allt genom ett gott uppträdande och att vi är goda förebilder. Kontaktuppgifter: http://www.hamrangefjardensik.se/

+46761111297
christer@zolv.se
http://www.hamrangefjardensik.se/

kyrkor och samfund

Hamrånge församling

Hamrånge- & Hille församling bildar tillsammans Gästrikekustens pastorat och är en del av Svenska kyrkan. Församlingen har barn och ungdomsverksamhet med öppen förskola, pilgrimsbarn och musiklek. Kyrkokör och bibelgrupp m.m. Gudstjänsterna firas oftast i Hamrånge kyrka, men även i kapellet på Österheds kyrkogård eller på Fyren i Norrsundet. Gudstjänsttiderna är i regel kl 11.

0297-572090
hamrange.forsamling@svenskakyrkan.se
https://www.svenskakyrkan.se/gastrikekustens-pastorat

Musei-, hembygdsförening

Hamrånge hembygdsförening

Välkommen till Hamrånge Hembygdsgård Hamrånge hembygdsförening bildades 1931 och driver Hamrånge hembygdsgård. Hamrånge Hembygdsgård är samlingsplatsen för alla som bor i, eller besöker Hamrångebygden och är intresserade av bygdens historia - nutid- framtid. Hamrånge Hembygdsgård är en gård med ett stort antal byggnader, en mängd föremål och evenemang under hela året, främst mellan maj och oktober. Verksamhetsåret avslutas med en mycket uppskattad julmarknad i december. Hamrånge Hembygdsgård ligger på Vijvägen 88 i Bergby. Koordinater N 60 56, 223, E 017 02, 163

Vijvägen 88, 81740 Bergby
ordf. Stina Persson 070-292 73 39
hamrangehembygdsgard@yahoo.se
https://www.hembygd.se/hamrange

Vägförening

Norrsundets Vägförening

Föreningen bildades 1965 på initiativ av dåvarande Fabrikschefen. Företaget ville inte ansvara för samhällsservicen. Men man fick betala en relativt stor medlemsavgift till VF. Företaget och Länsstyrelsen hade då en representant vardera i styrelsen. I samband med bildandet av föreningen så ersattes postlådenummer med gatuadresser. 1966 började man asfaltera delar av samhället. Föreningen har idag 440 medlemmar. Omsätter ca en miljon kronor/år. Föreningen ansvarar för vägarna inom hela samhället. Lindön och Fårholmen ingår i föreningen sedan några år tillbaka. På vintern plogar och sandar vi, sommartid är det kantklippning och vägunderhåll. Styrelsen består av: Bo Stenberg ordf/kassör, Leif Sjöberg sekreterare, Bosse Nordgren ledamot. Suppleanter: Jan Eriksson, Åke Sjökvist, Ove Andersson

070-394 34 58
bo.stenberg@tele2.se

Saknar du nånting i listan eller vill lägga till information om din förening?