Föreningar

Lista över föreningar i Hamrångebygden

Längre ner på sidan finns möjlighet för föreningar i Hamrångebygden att själva skicka in en kort presentation av föreningen samt bifoga föreningens logotyp.

Publicering på sidan är kostnadsfritt.

Hitta förening inom en viss kategori

Hitta förening utifrån dess namn

bfghknosv

Allmän Förening

Knutpunkten Hamrångebygden Ek. för.

Knutpunkten är en förening som går under namnet: Knutpunkten Hamrångebygden ekonomisk förening. Föreningens huvudsyfte är att utveckla Hamrångebygden som en helhet tillsammans med andra föreningar, företag och privata aktörer. Vi äger även fastigheten på Vijvägen i Bergby där vi hyr ut lokaler. Till Knutpunkten kommer du som vill:

 • Hyra kontorslokal
 • Hyra konferenslokal
 • Driva projekt
 • Kopiera dokument
 • Föreningsservice
 • Ekonomiadministration

073-819 67 12
knutpunkten@hamrange.se
https://www.facebook.com/knutpunkten.ek.forening/

Knuff - Norrsundets utvecklingsförening

KNUFF bildades 2008 som en ideell förening direkt efter sulfatfabrikens och sågverkets nedläggning i Norrsundet. Syftet var – och är – att göra den gamla industriorten till en attraktiv ort för bosättning och företagsetableringar, samtidigt som vi vill utveckla potentialen för naturupplevelser för såväl bofasta som turister. Nu tar Knuff tillvara den intressanta kulturhistorien och den närliggande naturen med ambition att göra Norrsundet till en åtråvärd juvel i Hamrångebygden. Till styrelsen knyts ett utvecklingsråd av företag, föreningar och enskilda som vill medverka till förverkligande av den antagna visionen: NORRSUNDET - LANDSKAPET GÄSTRIKLANDS OCH GÄVLE KOMMUNS VÄLKÄNDA OCH ATTRAKTIVA RESMÅL I HAMRÅNGEBYGDEN
Vår ORGANISTIONS- OCH VERSAMHETSPLAN, som du ser här intill, kan du beställa genom att skicka oss ett mejl. Dokumenten VISION NORRSUNDET och AKTIVITETER & SERICE kan du också beställa.

Ordförande: 0297 226 10. Sekreterare: 070 314 41 74
dennis@visitnorrsundet.se

Hamrångegruppen

HAMRÅNGEGRUPPEN kallas en öppen stämma för alla som bor och/eller verkar inom Hamrångebygden. Dess uppgift är att verka för Hamrångebygdens utveckling som en aktiv och attraktiv del av Gävle kommun, Sverige och Världen. Hamrångegruppen möts normalt första tisdagen i varje månad kl. 1800 utom i januari, juli och augusti. Inget formellt medlemskap krävs för att deltaga vid mötena. Mötena annonseras i den lokala tidningen Alla Tiders och under evenemang på hamrange.se.

sekreterare@hamrange.se
https://hamrange.se

Båtklubb

Norrsundets Motorbåtsklubb

Norrsundets Motorbåtsklubb är en allmännyttig ideell förening och jobbar för att lokalt främja båtlivet, klubben förvaltar och underhåller Norrsundets småbåtshamn med ideellt arbete.

 • Norrsundets Småbåtshamn (vid Rödboharen)
  • Hamnen har ca 100 båtplatser samt möjlighet för medlemmar att vinterförvara ett antal båtar på land.
  • I hamnen finns även en Gästhamn och Ställplats som bedrivs ideellt av Norrsundets Motorbåtsklubb.
  • Hamnen är centrum för klubbens verksamhet och där finns även Skepparkåken som används av klubben för medlemsaktiviteter och för gäster vid klubbens gästhamn och ställplats.
 • Ungdomsaktiviteter:

Norrsundets Motorbåtsklubb har för att skapa möjligheter för fler att upptäcka hur roligt det är att uppleva Hamrånges sjöar och kuststräcka på ett aktivt sätt startat upp ungdomsprojektet ”Kul på sjön".Genom att erbjuda fler möjligheten att ha kul vid vattnet vill vi stärka kunskap om och säkerhet vid vatten samtidigt som vi vill öka intresset för frilufts- och båtliv.

 • Finnharen:

Finnharen klubbens egna ö är belägen ca 3 distansminuters sjöresa norr om Norrsundet uppe i Finnharsfjärden. ön ägs och förvaltas av Norrsundet Motorbåtsklubb. Medlemmar har möjlighet att hyra klubbstugan veckovis under sommaren.

Norrsundets Motorbåtsklubb, Box 11, 817 21 Norrsundet
076-8465120
info@nmk-boat.se
http://www.nmk-boat.se
Sociala Nätverk:
Norrsundets Motorbåtsklubb på Facebook

Hariviken Båt & Stugförening

Klubben bildades den 28 maj 2007 och består idag av 42 medlemmar med 53 stödmedlemmar. Den första bryggan byggdes i början av 1990, under namnet Hari Sommarstugeförenings Båthamn med 25 medlemmar. Vi har vår hem-ort/verksamhetsområde i Harivikens fritidshusområde i Axmar, Gävle kommun. Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till uppgift att lokalt främja båtlivet. Klubben ska verka för god sjösäkerhet och god kamratskap. Klubbens stödmedlemmar ska tillsammans med medlemmarna verka för trevnaden och skötsel kring båtklubbens fastighet, såsom städning av område samt anordnande av festligheter. Föreningen anordnar Midsommarfirande, sommarfest och lyskväll. Det finns en fin grillplats, dansbana och stora grönytor som man kan använda året runt.

+46703716698
harivikens.batklubb@gmail.com

Bostadsrättsförening

BRF Skogsgläntan

BRF Skogsgläntan i Norrsundet är en bostadsrättsförening som bildades 1991, föreningen är medlem i Riksbyggen. Föreningen äger fastigheten 15:117 med 15 parhus, varje hus har 2st lägenheter och som är fördelat på 9st tvåor, 15st treor och 6st fyror. Varje lägenhet har en egen tvättstuga, carport och förråd. Vi har haft fiber via Gavlenet i alla lägenheter sedan 2009 och ett grundutbud av tv kanaler ingå i hyran. Varje vår har medlemmarna i föreningen en frivillig städdag där vi tillsammans hjälps åt att hålla fint på våra gemensamma markytor. Föreningen har en egen lekplats och i anslutning till denna underhåller vi en stor gräsplan plus en pulkabacke för spel och lek.

Egnahemsgatan 2-20, 81730 Norrsundet
Ordf. Lars-Ove Molin 070-5337335

Gym

Norrsundets Kraftsportklubb

Vi är en ideell förening med gymverksamhet i Hamrångebygden.
I slutet av 70-talet togs initiativet till att starta en kraftsportklubb i Norrsundet. Idag är gymmet ett fullutrustat gym med träningsmaskiner för hela kroppen. På gymmet finns även ett brett utbud av fria vikter. Konditionsmaskiner som löpband, roddmaskin, stakmaskin, airbike, motionscykel, recumbent cykel och trappmaskin finns samt balansplattor, gymbollar, träningsmattor och gummiband.
Sedan juni 2021 så håller vi till på Norrsundets industriområde i en stor lokal som tidigare användes som matsal för dom anställda på massafabriken som fanns där tidigare. Vi har stora omklädningsrum med tillhörande duschar och bastu.

https://norrsundetskraftsportklubb.wordpress.com/

Ideell förening

Hamrånge slöjdare

Hamrånge slöjdare är en ideell förening bestående av aktiva och slöjdande medlemmar. Syftet med föreningen är att äga och förvalta fastigheten Hagsta skola i Hagsta samt att driva kulturell verksamhet, såsom vävning och kurser i vävning, ljusstöpning, växtfärgning. Föreningen anordnar även kvällar då allmänheten kan få komma och lära sig olika hantverk. Vi anordnar även utställningar med olika teman samt försäljning av hantverk.

+46705914617
isidesign@telia.com
https://www.facebook.com/hagstaskola

Hamrånge Lions Club

Föreningen bildades 1963. Vi är en del av Lions international. Vi är idag 10 medlemmar. Syftet är att samla in pengar till internationella, nationella och lokala hjälpprojekt. Vi arrangerar Lucia varje år sedan lång tid tillbaka. Lions är en ideell organisation. Vi här i Hamrånge träffas under normala förhållanden andra tisdagen i månaden på Bergby Krog där vi har våra möten. Vi fungerar också som levande stöd till tex, bistå pärlans gäster vid utflykter. Valborgsmäss har vi grillat och bjudit Solbergas boende på korv med bröd. Lions har också arrangerat tipspromenader vid Hedenstugan. Lions har två kassor. En hjälpkassa där alla skänkta och insamlade medel oavkortat går till hjälpverksamhet. En klubbkassa som består av medlemsavgifter, den skall bekosta driftkostnaden av Lottagården, all administration. Även betalas en central avgift som går till gemensamma projekt mm. Normalt byter vi uppdrag vartannat år. Vi är så några nu så vi har uppdragen under flera år. President Christina Persson Sekreterare Bo Stenberg Kassör Jonas Zetterström.

+46703943458
bo.stenberg@outlook.com

Föreningen Hyttan

Föreningen Hyttan bildades 1989 och har sitt säte i Axmar bruk. Föreningen är en ideell affärsdrivande förening och bevakar frågor av gemensamt intresse för bofasta, sommarboende och markägare inom Axmar bruk. Föreningen Hyttan äger sen 2008 de centrala delarna av Axmar bruk med Hyttan, engelska parken och den inre delen av hamnen. Sedan 2011 är delar av Axmar bruk kulturreservat, det enda i Gästrikland. I samverkan med Länsstyrelsen sköter föreningen kulturreservatet. Läs mer om kulturreservatet här. Arbetet med att utveckla och försköna Axmar bruk fortsätter. 2019 startade projektet Destination Axmar bruk 2.0, ett treårigt utvecklingsprojekt med målet att Axmar bruk ska bli Gävlekustens främsta besöksmål.  

Åtaganden och mål

Föreningen skall
 • Medverka till att bevara ortens nuvarande karaktär och historiska värde.
 • Driva lokala utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen, myndigheter, föreningar och företag.
Föreningens mål är att
 • Hyttan är öppen för besök, helst varje dag under sommaren och att grupper kan besöka Hyttan efter förfrågan även vid andra tider på året.
 • Hyttan och engelska parken blir platser för aktiviteter av olika slag, musik, teater, utställningar, marknader m. m.
 • Allt förändringsarbete skall ske i samförstånd med alla dem som bor inom Axmar bruk och närliggande områden.

Medlemskap

Föreningen behöver fler aktiva medlemmar då vi ser framför oss en fortsatt positiv utveckling av verksamheten. Alla som vill kan söka medlemskap i föreningen. Genom att swisha medlemsavgiften och skicka ett mail till föreningen med dina kontaktuppgifter blir du enkelt medlem. Ett medlemskap kostar 100 kr/kalenderår. Kontakta föreningens kassör eller ordföranden om du undrar över något.
Swish 123 327 66 56 Läs mer på axmarbruk.se

Axmarstig 209, 817 94 Axmar
070-593 04 74
hyttanaxmarbruk@gmail.com
https://www.axmarbruk.se/

Idrottsförening

OK Ödmården

Orienteringsklubben Ödmården bildades 1975 som en specialklubb för orienteringssporten i Hamrånge. Namnet har klubben hämtat från skogsområdena mellan Gästrikland och Hälsingland som historiskt kallats för just Ödmården.

Klubben arbetar för att sprida orienteringssporten i kommundelen och brukar bl.a hjälpa skolan med kartor och orienteringsbanor. Ett årligt återkommande arrangemang är ”Veckoturen”. Det är en motions- och träningsaktivitet öppen för alla, där Gävleklubbarna, varje vecka mellan maj till september, turas om att lägga banor i olika längd och svårighetsgrad. Program och information om veckoturen hittas på klubbens hemsida.

Det har också blivit många större arrangemang som nationella tävlingar och distrikts-mästerskap under åren. Planering av kommande tävlingar pågår kontinuerligt och målet är att genomföra ett större arrangemang vartannat år.

Klubben har orienteringskartor i flera områden runt Hamrånge. De som kan nämnas och som hålls uppdaterade är:
- Bergby-Näset (ny 2021)
- Hamrångefjärden (rev. 2021)
- Heden
- Kronkojan
- Norrsundet västra
- Sjökalla
- Sockenhällarna

Mera information om våra kartor hittar ni på vår hemsida men det går också bra att använda kontaktinformationen nedan.

0739997322
rolflundberg5@outlook.com
https://idrottonline.se/OKOdmarden-Orientering%20

Norrham - Hamrångebygdens IF

Välkommen till Norrham Hamrångebygdens IF som bedriver och sköter verksamheterna fotboll samt  elljusspår skid - och motion på Heden.

Fotbollen har i dag ca 300 medlemmar och 120 aktiva barn, därav 7 ungdomslag samt ett Damlag i Div 2.

Norrham har genomgått ett omfattande underhållslyft de senaste åren, och har nu välskötta omgivningar och gräsytor både på och utanför fotbollsplanerna. Vifors IP har nu även en efterlängtad konstgräsplan på som invigdes för några år sedan. Med denna extra fotbollsplan kan nu alla våra lag komma ut och träna tidigare på våren, samt förlänga säsongen längre under hösten.

Inom skid -och motion vill vi fortsätta att förvalta och utveckla vår fina Heden anläggning, och göra den tillgänglig för allmänheten både sommar och vinter. Motionsspår på sommaren, skidspår på vintern och vi är stolt över det nya utegym som har byggds med hjälp av Landsbygdsprojektet.

Vi är även stolt över den nya Pumptrackbanan utanför fritidsgården Zebran som har också har byggds med hjälp av Landsbygdsprojektet
All vår verksamhet grundar sig på ideella krafter, och vi är väldigt beroende av medlemsavgifter som en delfinansiering av våra anläggningar.

Vi är väldigt tacksam om ni vill stötta Norrham genom att vara medlem i föreningen.

817 40 BERGBY
norrham@gmail.com
Sociala Nätverk:
Norrham IF | Facebook

Hamrångefjärdens IK

Hamrångefjärdens IK bildades i augusti 1928. Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med idrottsrörelsens verksamhetsidé. Hamrångefjärdens IK har genom åren erbjudit bandy för ungdomar och seniorer. Vi kännetecknas av god laganda, stark klubbkänsla och en meningsfull fritid. Genom vår verksamhet bidrar vi till idrottslig fostran att fungera socialt i grupper, idrottsglädje som ger möjlighet att utvecklas som idrottsutövare. På grund av rådande väderförhållande med dåliga vintrar, har det inte fungerat att spola och underhåll naturis på bandyplan. Därför har bandyverksamhet och skridskoskola för barn/ungdom inte kunnat genomföras. En upprustning av elljusspåret, som utgår ifrån bandyplan, har genomförts. Under senaste vintern har vi kunnat underhålla ett skidspår utmed sträckan. Detta har varit mycket uppskattat av skidsportsutövare. Vi avser att även fortsättningsvis sköta och underhålla elljusspåret. Vi erbjuder även möjligheten att låta privatpersoner hyra klubblokalen för fester och möten. Det finns ett välutrustat kök att tillgå. Vi är alla, styrelse, funktionärer, spelare, ledare, och föräldrar, ambassadörer och ansvarar tillsammans för att marknadsföra Hamrångefjärdens IK som en attraktiv förening. Detta gör vi framför allt genom ett gott uppträdande och att vi är goda förebilder. Kontaktuppgifter: http://www.hamrangefjardensik.se/

+46761111297
christer@zolv.se
http://www.hamrangefjardensik.se/

Intresseförening

Stiftelsen Fjärdöns Framtid

FJÄRDÖN Fjärdön ligger i sjön Hamrångefjärden och är en ö på 60 hektar som i början av 1990-talet hotades av avverkning. Några personer från orten startade då arbetet med att försöka rädda och bevara den unika ön. Stiftelsen Fjärdöns framtid bildades den 29 april 1996, stiftelsen övertog det arbete som inledningsvis bedrevs av den ideella föreningen Fjärdöns vänner. De senaste 30 åren har skogen stått orörd på Fjärdön, de träd som fallit har blivit en utmärkt livsmiljö för fåglar, insekter, svampar, lavar och andra organismer. Genom stiftelsens försorg har ett flertal undersökningar och inventeringar av växter, svampar och fågelliv genomförts under åren. Stiftelsens mål är att bevara ön Fjärdöns unika natur och fornlämningar samtidigt som den ska kunna nyttjas som rekreationsområde för befolkningen på orten. För att informera om Fjärdöns hemligheter, natur och historia anordnar stiftelsen varje år, vår och höst, guidade rundvandringar för allmänheten. På ön finns två märkta leder, en röd ca. 3 km och en blå ca. 4 km, där man på egen hand kan ta sig fram runt ön. På norra sidan av ön finns bryggor där man lätt kan lägga till med båt. Välkommen till Fjärdön där du kan ströva i skogen, lyssna på fågelsången, upptäcka ovanliga växter, se gravarna från järnåldern eller bada vid sandstranden i söder

0768085189 (Benny)
rolflundberg5@outlook.com

Hamrångebygdens Disc Golf Ideell förening

Syftet är att främja discgolfens utveckling i Hamrångebygden. Vi har byggt och underhåller en 18 håls discgolfbana för träning och tävling enligt internationell standard. Discgolfbanan ligger på kommunens och privatpersoners mark uppe på Heden i Bergby, när utegymmet.

0706446542
jadrans@outlook.com
https://www.facebook.com/HamrangebygdensDiscGolf

Kultur

Visuell Praktik Norrsundet Ideell förening

Föreningen är skapad för att driva offentlig kulturell verksamhet i Hamrångebygden. Föreningen ansvara juridiskt för ansökningar, genomförande och redovisning för kulturella projekt som beviljats ekonomiskt bidrag. Ett exempel som Visuell Praktik Norrsundet administrerar är Sällskapet Rudan. En löst sammansatt grupp, utan medlemskap eller annat åtagande än det som den enskilda vill bidra med. Sällskapet Rudan har genomfört ett antal kulturella projekt i Hamrångebygden i Visuell Praktik Norrsundet Ideell förenings regi. Visuell Praktik Norrsundet ideell förenings utgångspunkt är kameran som redskap.

0708-631211
sohlman@hinden.se

kyrkor och samfund

Hamrånge församling

Hamrånge- & Hille församling bildar tillsammans Gästrikekustens pastorat och är en del av Svenska kyrkan. Församlingen har barn och ungdomsverksamhet med öppen förskola, pilgrimsbarn och musiklek. Kyrkokör och bibelgrupp m.m. Gudstjänsterna firas oftast i Hamrånge kyrka, men även i kapellet på Österheds kyrkogård eller på Fyren i Norrsundet. Gudstjänsttiderna är i regel kl 11.

026-635030
gastrikekustens.pastorat@svenskakyrkan.se
https://www.svenskakyrkan.se/gastrikekustens-pastorat

Musei-, hembygdsförening

Norrsundets Arbetarmuseum

I Ådala gamla skola finns Kulturföreningen Norrsundets Arbetarmuseum. Vi visar museiföremål i gammal boendemiljö, skalmodeller av byggnader (bla. av Anders Åberg), arrangemang av konstutställningar, temautställningar, filmvisning och berättarkvällar. På friluftsteatern arrangeras teaterföreställningar av Norrsundets Arbetarteater. Det finns även hantverksaktiviteter och studiecirklar (ABF). Arkiv och bibliotek med dokumentation av Norrsundets kulturarv, från forntid till nutid. Filmsällskapet Rudan digitaliserar äldre spelfilmer och utför geologiska undersökningar och tillgängliggör resultatet för en nutida och framtida publik. Café med försäljning av böcker/ hantverk (öppet vid arrangemang). Aktuella aktiviteter och arrangemang visas på adala.se. Välkommen till Ådala Kulturcenter. I Kastellet, Norrsundets Industriminne, visas bilder och föremål från Bruket och hamnen, Bruket är numera nerlagt.

076-0855809
info@adala.se
https://adala.se/

Hamrånge hembygdsförening

Välkommen till Hamrånge Hembygdsgård Hamrånge hembygdsförening bildades 1931 och driver Hamrånge hembygdsgård. Hamrånge Hembygdsgård är samlingsplatsen för alla som bor i, eller besöker Hamrångebygden och är intresserade av bygdens historia - nutid- framtid. Hamrånge Hembygdsgård är en gård med ett stort antal byggnader, en mängd föremål och evenemang under hela året, främst mellan maj och oktober. Verksamhetsåret avslutas med en mycket uppskattad julmarknad i december. Hamrånge Hembygdsgård ligger på Vijvägen 88 i Bergby. Koordinater N 60 56, 223, E 017 02, 163

Vijvägen 88, 81740 Bergby
ordf. Stina Persson 070-292 73 39
hamrangehembygdsgard@yahoo.se
https://www.hembygd.se/hamrange

Samfällighetsförening

Gåsholma Samfällighetsförening

Samfällighetsföreningen ansvarar för skötsel, underhåll och utveckling av gemensamhetsområden I Gåsholma, bl.a. Festplats med dansbana, Gästbrygga, Båtupptagningsplats och Parkeringsplats. Samtliga fastighetsägare i Gåsholma är medlemmar i föreningen. I samarbete med Stugföreningen arrangeras årligen Midsommarfest, Surströmmingsfest och andra aktiviteter vid Festplatsen.

070-5637651 (Nils Axner, ordförande)
samfallighetsforening@gasholma.se

Vägförening

Norrsundets Vägförening

Föreningen bildades 1965 på initiativ av dåvarande Fabrikschefen. Företaget ville inte ansvara för samhällsservicen. Men man fick betala en relativt stor medlemsavgift till VF. Företaget och Länsstyrelsen hade då en representant vardera i styrelsen. I samband med bildandet av föreningen så ersattes postlådenummer med gatuadresser. 1966 började man asfaltera delar av samhället. Föreningen har idag 440 medlemmar. Omsätter ca en miljon kronor/år. Föreningen ansvarar för vägarna inom hela samhället. Lindön och Fårholmen ingår i föreningen sedan några år tillbaka. På vintern plogar och sandar vi, sommartid är det kantklippning och vägunderhåll. Styrelsen består av: Bo Stenberg ordf/kassör, Leif Sjöberg sekreterare, Bosse Nordgren ledamot. Suppleanter: Lennart Jansson, Åke Sjökvist, Ove Andersson

070-394 34 58
bo.stenberg@outlook.com

Saknar du nånting i listan eller vill lägga till information om din förening?