Föreningar

Lista över föreningar i Hamrångebygden

Längre ner på sidan finns möjlighet för föreningar i Hamrångebygden att själva skicka in en kort presentation av föreningen samt bifoga föreningens logotyp.

Publicering på sidan är kostnadsfritt.

Hitta förening inom en viss kategori

Hitta förening utifrån dess namn

bfghknosv

Allmän Förening

Hamrångegruppen

HAMRÅNGEGRUPPEN kallas en öppen stämma för alla som bor och/eller verkar inom Hamrångebygden. Dess uppgift är att verka för Hamrångebygdens utveckling som en aktiv och attraktiv del av Gävle kommun, Sverige och Världen. Hamrångegruppen möts normalt första tisdagen i varje månad kl. 1800 utom i januari, juli och augusti. Inget formellt medlemskap krävs för att deltaga vid mötena. Mötena annonseras i den lokala tidningen Alla Tiders och under evenemang på hamrange.se.

sekreterare@hamrange.se
https://hamrange.se

Båtklubb

Hariviken Båt & Stugförening

Klubben bildades den 28 maj 2007 och består idag av 42 medlemmar med 53 stödmedlemmar. Den första bryggan byggdes i början av 1990, under namnet Hari Sommarstugeförenings Båthamn med 25 medlemmar. Vi har vår hem-ort/verksamhetsområde i Harivikens fritidshusområde i Axmar, Gävle kommun. Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till uppgift att lokalt främja båtlivet. Klubben ska verka för god sjösäkerhet och god kamratskap. Klubbens stödmedlemmar ska tillsammans med medlemmarna verka för trevnaden och skötsel kring båtklubbens fastighet, såsom städning av område samt anordnande av festligheter. Föreningen anordnar Midsommarfirande, sommarfest och lyskväll. Det finns en fin grillplats, dansbana och stora grönytor som man kan använda året runt.

+46703716698
harivikens.batklubb@gmail.com

Ideell förening

Hamrånge slöjdare

Hamrånge slöjdare är en ideell förening bestående av aktiva och slöjdande medlemmar. Syftet med föreningen är att äga och förvalta fastigheten Hagsta skola i Hagsta samt att driva kulturell verksamhet, såsom vävning och kurser i vävning, ljusstöpning, växtfärgning. Föreningen anordnar även kvällar då allmänheten kan få komma och lära sig olika hantverk. Vi anordnar även utställningar med olika teman samt försäljning av hantverk.

+46705914617
isidesign@telia.com
https://www.facebook.com/hagstaskola

Hamrånge Lions Club

Föreningen bildades 1963. Vi är en del av Lions international. Vi är idag 10 medlemmar. Syftet är att samla in pengar till internationella, nationella och lokala hjälpprojekt. Vi arrangerar Lucia varje år sedan lång tid tillbaka. Lions är en ideell organisation. Vi här i Hamrånge träffas under normala förhållanden andra tisdagen i månaden på Bergby Krog där vi har våra möten. Vi fungerar också som levande stöd till tex, bistå pärlans gäster vid utflykter. Valborgsmäss har vi grillat och bjudit Solbergas boende på korv med bröd. Lions har också arrangerat tipspromenader vid Hedenstugan. Lions har två kassor. En hjälpkassa där alla skänkta och insamlade medel oavkortat går till hjälpverksamhet. En klubbkassa som består av medlemsavgifter, den skall bekosta driftkostnaden av Lottagården, all administration. Även betalas en central avgift som går till gemensamma projekt mm. Normalt byter vi uppdrag vartannat år. Vi är så några nu så vi har uppdragen under flera år. President Christina Persson Sekreterare Bo Stenberg Kassör Jonas Zetterström.

+46703943458
bo.stenberg@outlook.com

Idrottsförening

Hamrångefjärdens IK

Hamrångefjärdens IK bildades i augusti 1928. Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med idrottsrörelsens verksamhetsidé. Hamrångefjärdens IK har genom åren erbjudit bandy för ungdomar och seniorer. Vi kännetecknas av god laganda, stark klubbkänsla och en meningsfull fritid. Genom vår verksamhet bidrar vi till idrottslig fostran att fungera socialt i grupper, idrottsglädje som ger möjlighet att utvecklas som idrottsutövare. På grund av rådande väderförhållande med dåliga vintrar, har det inte fungerat att spola och underhåll naturis på bandyplan. Därför har bandyverksamhet och skridskoskola för barn/ungdom inte kunnat genomföras. En upprustning av elljusspåret, som utgår ifrån bandyplan, har genomförts. Under senaste vintern har vi kunnat underhålla ett skidspår utmed sträckan. Detta har varit mycket uppskattat av skidsportsutövare. Vi avser att även fortsättningsvis sköta och underhålla elljusspåret. Vi erbjuder även möjligheten att låta privatpersoner hyra klubblokalen för fester och möten. Det finns ett välutrustat kök att tillgå. Vi är alla, styrelse, funktionärer, spelare, ledare, och föräldrar, ambassadörer och ansvarar tillsammans för att marknadsföra Hamrångefjärdens IK som en attraktiv förening. Detta gör vi framför allt genom ett gott uppträdande och att vi är goda förebilder. Kontaktuppgifter: http://www.hamrangefjardensik.se/

+46761111297
christer@zolv.se
http://www.hamrangefjardensik.se/

Intresseförening

Hamrångebygdens Disc Golf Ideell förening

Syftet är att främja discgolfens utveckling i Hamrångebygden. Vi har byggt och underhåller en 18 håls discgolfbana för träning och tävling enligt internationell standard. Discgolfbanan ligger på kommunens och privatpersoners mark uppe på Heden i Bergby, när utegymmet.

0706446542
jadrans@outlook.com
https://www.facebook.com/HamrangebygdensDiscGolf

kyrkor och samfund

Hamrånge församling

Hamrånge- & Hille församling bildar tillsammans Gästrikekustens pastorat och är en del av Svenska kyrkan. Församlingen har barn och ungdomsverksamhet med öppen förskola, pilgrimsbarn och musiklek. Kyrkokör och bibelgrupp m.m. Gudstjänsterna firas oftast i Hamrånge kyrka, men även i kapellet på Österheds kyrkogård eller på Fyren i Norrsundet. Gudstjänsttiderna är i regel kl 11.

026-635030
gastrikekustens.pastorat@svenskakyrkan.se
https://www.svenskakyrkan.se/gastrikekustens-pastorat

Musei-, hembygdsförening

Hamrånge hembygdsförening

Välkommen till Hamrånge Hembygdsgård Hamrånge hembygdsförening bildades 1931 och driver Hamrånge hembygdsgård. Hamrånge Hembygdsgård är samlingsplatsen för alla som bor i, eller besöker Hamrångebygden och är intresserade av bygdens historia - nutid- framtid. Hamrånge Hembygdsgård är en gård med ett stort antal byggnader, en mängd föremål och evenemang under hela året, främst mellan maj och oktober. Verksamhetsåret avslutas med en mycket uppskattad julmarknad i december. Hamrånge Hembygdsgård ligger på Vijvägen 88 i Bergby. Koordinater N 60 56, 223, E 017 02, 163

Vijvägen 88, 81740 Bergby
ordf. Stina Persson 070-292 73 39
hamrangehembygdsgard@yahoo.se
https://www.hembygd.se/hamrange

Saknar du nånting i listan eller vill lägga till information om din förening?