Föreningar

Lista över föreningar i Hamrångebygden

Längre ner på sidan finns möjlighet för föreningar i Hamrångebygden att själva skicka in en kort presentation av föreningen samt bifoga föreningens logotyp.

Publicering på sidan är kostnadsfritt.

Hitta förening inom en viss kategori

Hitta förening utifrån dess namn

bfghknosv

Allmän Förening

Knutpunkten Hamrångebygden Ek. för.

Knutpunkten är en förening som går under namnet: Knutpunkten Hamrångebygden ekonomisk förening. Föreningens huvudsyfte är att utveckla Hamrångebygden som en helhet tillsammans med andra föreningar, företag och privata aktörer. Vi äger även fastigheten på Vijvägen i Bergby där vi hyr ut lokaler. Till Knutpunkten kommer du som vill:

  • Hyra kontorslokal
  • Hyra konferenslokal
  • Driva projekt
  • Kopiera dokument
  • Föreningsservice
  • Ekonomiadministration

073-819 67 12
knutpunkten@hamrange.se
https://www.facebook.com/knutpunkten.ek.forening/

Knuff - Norrsundets utvecklingsförening

KNUFF bildades 2008 som en ideell förening direkt efter sulfatfabrikens och sågverkets nedläggning i Norrsundet. Syftet var – och är – att göra den gamla industriorten till en attraktiv ort för bosättning och företagsetableringar, samtidigt som vi vill utveckla potentialen för naturupplevelser för såväl bofasta som turister. Nu tar Knuff tillvara den intressanta kulturhistorien och den närliggande naturen med ambition att göra Norrsundet till en åtråvärd juvel i Hamrångebygden. Till styrelsen knyts ett utvecklingsråd av företag, föreningar och enskilda som vill medverka till förverkligande av den antagna visionen: NORRSUNDET - LANDSKAPET GÄSTRIKLANDS OCH GÄVLE KOMMUNS VÄLKÄNDA OCH ATTRAKTIVA RESMÅL I HAMRÅNGEBYGDEN
Vår ORGANISTIONS- OCH VERSAMHETSPLAN, som du ser här intill, kan du beställa genom att skicka oss ett mejl. Dokumenten VISION NORRSUNDET och AKTIVITETER & SERICE kan du också beställa.

Ordförande: 0297 226 10. Sekreterare: 070 314 41 74
dennis@visitnorrsundet.se

Saknar du nånting i listan eller vill lägga till information om din förening?