Vid trafikplats Hagsta finns bensinstation, restaurang och kiosk. De flesta brukar känna igen sig när de ser den speciella vikingabyggnaden Hakke Gård, där restaurangen ligger. Precis intill ligger en naturstig med en konstgjord liten sjö.

I byn Hagsta bor knappt 200 personer. Här ligger Hagsta gamla skola som ägs av Hamrånge Slöjdare, en förening som samlar kreativa hantverkare och som varje år ordnar flera utställningar, kurser och hantverksdagar. I skolan finns vävsalar, utställningssal och ett litet café (som har öppet i samband med arrangemang).

Hagsta skola, Hamrånge Slöjdares vävstuga och samlingslokal.

Här ligger också Hagsta Kött & Vilt som förädlar och säljer vilt- och nötkött till restauranger och privatpersoner.

Bebyggelsen består av både äldre och nyare villor och mindre gårdar. Hagar med betande hästar kantas av ängar och skog.

Relaterad information
Hagsta
  • Hamrångebygdens södra infart
  • Bensinstation
  • Rasta Hagsta
  • Hamrånge Slöjdare
Länkar Hamrånge Slöjdare Hagsta Kött & Vilt Rasta Hagsta