Berg

(Text Marianne Lundqvist)

Bergs by är en del av det som efter Ostkustbanans anläggande 1926 blev orten Bergby. Men byn har anor betydligt längre bakåt än så. Bygränsen mot öster var Storån och i Berg stod den gamla klockstapeln. Om Bergs kyrkby står att läsa i gamla handlingar och troligt är att det var här, i närheten av berget Västerhäll, som Hamrånges allra första kyrka stod.

   Enligt alla skatte- och mantalslängder nämns Bergs by som andra by i ordningen, men gravplatser och fornfynd visar att boplatser funnits här långt tidigare.

 

Mittemot klockstapeln låg fattigstugan, för en sådan var varje bys angelägenhet innan bygdens gemensamma fattiggård byggdes.  Flera av byns bönder bedrev gästgiveri och i Hamrångebygdens gästgivarsystem kom Bergs by att bli gästgivarbyn framför alla andra. På en av gårdarna övernattade självaste Carl von Linné på sin Lapplandsresa 1732.

   Vid mitten av 1800-talet hette en av gästgivarna Anders Härdelin och hans gård kallades då allmänt för krogen Fördärvet. Inte helt utan orsak förmodligen, för under den här tiden var husbehovsbränningen tillåten. Ja, det sades att karlarna satt så ofta på krogen, att kvinnfolken tröttnade på det evinnerliga supandet och röt till ”att tillbringade karlarna lika mycket tid på att göra väg till fäbo´n, som de tillbringade på krogen så skulle de haft väg för längesen”.

   Byn Bergs sista gästgivargård var en ståtlig byggnad med anor från 1700-tal. Tio rum och stor punschveranda längs ena kortsidan. Ett av rummen uppläts också för undervisning, innan Hamrånge fick sin första skola.  Gästgiveri bedrevs på gården från mitten av 1800-talet och till 1899. Byggnaden i Berg står fortfarande kvar, men är numera privatbostad.

.

Tidigt 1900-tal var kreatursmarknaderna i Berg en verklig begivenhet och ända från Jämtland kom kreaturshandlarna för att sälja sina fjällkor. Auktionerna kungjordes från predikstolen i Hamrånge kyrka.

   Företagsamhet var en förutsättning för att klara det vardagliga livet i dåtidens byar och Berg var inget undantag. Jord- och skogsbruk var en given del, men företagsamheten växte även i övrigt. Inte minst var närheten till ån av stor betydelse, byn höll sig med egen smed och invid Kvarndammen låg ett eget sågverk, som arrenderades ut de sista åren innan det lades ner 1956. I ett gemensamt bolag tillsammans med Åbyns by bedrevs kraftverksamhet vid Kvarndammen ända fram till 1964.

I Berg ligger bygdens brandstation, inte i den ursprungliga byggnaden dock, som idag är privatägd, utan har flyttat till fastigheten, som en gång var byns bensinstation och även bilverkstad.

 

Från 1930-talet och framåt växte företagandet. Malmgrens hade bageri, hos Hedvalls fanns både skomakeri och skobutik och invid ån låg tvättinrättningen. Elis Larssons Åkeri AB var under en lång följd av år det största företaget i byn med både lastbilar, tankbilar och entreprenadmaskiner.

   Två caféer liksom en Konsumbutik har funnits i byn och under 1970-talet öppnades E4-baren, men som i samband med att nya E4 stod klar, flyttas till Hagstakrysset och då blev Hakke Gård.

   Företagandet har förändrats, men Hamrånges taxistation, som startades i Berg under 1940-talet finns fortfarande kvar. I E4-barens före detta lokaler huserar numera ett VVS- och ett elektrikerföretag, i den före detta tvättinrättningen ännu ett elektrikerföretag  och där en gång Elis Larssons Åkeri låg inryms en bilverkstad.