Fors

(Text Marianne Lundqvist)

Fors är en av Hamrånges minsta byar. Efter laga skifte fanns bara 4-5 gårdar och med Sjökalla i syd- och sydväst, Vifors Bruk i norr och Wij i öster var möjligheterna till expansion begränsade.

   Men det är här, i byn Fors, som Norrland börjar skrev historikern Olle Häger i en bok:

   ”Norrland börjar vid huset med runda taket. Det ligger till höger om vägen i Bergby någon kilometer norr om Hamrångefjärden. Det är ett av Sveriges märkligaste hus, ty maken till tak finns ingenstans. Det var en som hette Pettersson som en gång byggde det i kanten av Riks 13, just där asfalten från Stockholm tog slut och resten av vägen till Haparanda var 90 mil av slingrig grusväg”

   I Hamrånge har huset gått under namnet Prärievagnen.

 

Trots sin begränsning är Fors en by med anor och bland gravfälten som hittats i Sjökalla/Fors gravfält finns en spjutspets i fornnordisk/keltisk stil. Den är också ”byn från förr”, där bygatorna fortfarande finns kvar. Svegatan, som under järnbruksepoken var en viktig transportled för smidet mellan Viksjö och Vifors bruk, Fjällstigen upp mot ”Fjället” och Sjökallavägen som genomkorsar hela byn.

   En bit norr därom, där stora vägen korsas av ån minner en herrgårdsbyggnad och brukslängor (idag privatägda) om en tid från järnbrukens dagar. Vifors Bruk anlades 1694 och drevs fram till 1863.

   Ytterligare en bit norrut ligger Vifors IP, en fotbollsanläggning som drivs av idrottsföreningen Norrham.

   Till Fors hör också Skjortnäs fäbodar, som låtit tala om sig som en av de vackraste i hela bygden.