Sundsmar

(Text Marianne Lundqvist)

Sundsmarsnäset reste sig ur havet, en halvö mellan Axmarby och Gåsholma. Sägnen vet berätta om de unga tu som tilldelades skog och jord i Sundsmar med rätt till jakt och fiske, men som i gengäld fick lova att för all framtid avstå från samröre med bys samfälld och de fick inte heller i något ärende vända sig till byn för att be om hjälp.

   Hemmanet vid Sundsmar bestod och det var bonden på Sundsmar, Pål Persson,  som den olycksaliga majdagen 1721 kom ridande till kyrktrakten för att varna för ryssen som lagt till i havet intill.

   Och själva Sundsmarsgården, som den gången brändes ner, byggdes upp igen och står numer vid Hamrånge hembygdsgård.