Totra

(Text Marianne Lundqvist)

En av de mindre byarna i Hamrånge, men med en självskriven plats i historien. För det var här den medeltida kastal låg, som gett byn dess framskjutna namn på den historiska kartan.

   Det var konungamakten som anbefallt att befästa boplatsen i Totra. Bygden utgjorde nordlandet i gamla Uppland och skulle därmed bli en del av Norra Rodens försvar. Med en försvarsanläggning kunde varje sjöburen fiende hindras att nå bebyggelsen.

  Men Totrakastalen fyllde flera uppgifter. Till kungens fogde och hans följe behövdes en utpost mot Hälsingland och Norrlanden på deras resa norrut för att samla in skatter och här kunde norrlandsfogden tryggt förvara skatterna, innan de fördes vidare mot söder. Det var också hit som sjöfarande pilgrimer från södra Europa kom, innan de fortsatte färden på pilgrimsleden mot Sankt Olafs grav i Nidaros.

   Arkeologiska undersökningar påbörjades vid kastalen 1986 och pågick ända fram till 1997. Resultatet finns samlat i skriften Totrakastalen, utgiven av Länsmuseet, Gävleborg 2000.

 

Totra nämns första gången i Kronans jordebok för 1541 och byn hade sina fäbodar på markerna, som sedan skulle bli Norrsundets industrisamhälle.

   Sand i Totra var under järnbruksepoken lagringsplats för tackjärnet både från Viksjö och Vifors bruk, men även från Ockelboverken. Härifrån roddes det sedan vidare till hamnen i Norrsundet. Och till kolbryggorna i Sand kom bönderna från Häckelsäng och Totra körande med sina kolstigar från skogarnas milor.  Senare blev platsen lagringsplats för timmer, som transporterades vidare med järnväg till Norrsundets industrier.

  Sanden från Totra blev material till banvallen för industrijärnvägen mellan Linghed och Norrsundet i slutet av 1800-talet, likaså hämtades sand härifrån, när massafabriken skulle byggas 1924.

   Byn dominerades under århundraden av jordbruk, några småindustrier växte så småningom fram och här fanns bageri och matvaru- senare tygbutik. Byskolan lades ner i slutet av 1950-talet och i Totra av idag finns ett plåtslageri- och ett åkeriföretag. Också byn Totra präglas av bostadsbyggelse, men åkrar och ängar hålls fortfarande öppna.

 

Byn håller sig med egen bystuga och mest känt idag är Totra för familjebadet vid Hamrångefjärdens strand, som sköts av byföreningen och varje sommar lockar ett stort antal besökare.