Bergby

(Text Marianne Lundqvist)

 

Från de små byarna centraliserades verksamheter för att följa tidens anda. En medeltida kyrka låg invid Hamrångeån, men när en ny uppfördes och stod klar 1854, så var det på Prästberget mitt i byn Wij,  som när ostkustbanan drogs fram 1926, skulle bli till orten Bergby och därmed inta en central plats i bygden.  I orten införlivades byarna Berg, Fors, Sjökalla, Vifors, Wij, Häckelsäng och Totra.

   Men redan dessförinnan hade skolor byggts. Den första, kyrkskolan, stod klar 1827, en byggnad, som så småningom flyttades till andra sidan vägen för att bli bygdens nya kommunalkontor. Alltmedan tre nya skolhus uppfördes fram till 1947. De tre skolorna har ersatts av Bergby Centralskola med sexårsverksamhet upp till och med årskurs 9. Kommunalkontoret fanns kvar tills Hamrånge som kommundel införlivades med Gävle kommun 1969. Därefter hade Hamrånge församling sin pastorsexpedition i fastigheten. Numera är den privatägd, medan församlingen har sin expedition och sitt församlingshus strax intill.

 

Efter ostkustbanans tillkomst växte verksamheter fram i Bergby; butiker, matsalar, ordenshus med biograf, bagerier och caféer och Vijvägen blev något av en verklig affärsgata. På Heden i Häckelsäng byggdes ”fattiggår´n”, stod färdigt 1900, men som revs, när nya ålderdomshemmet Solbergahemmet stod klart 1968 i centrala Bergby.  I Bergby fick också bygden sin första hälsocentral, ersatt av en ny med apotek 1994.

  

Vid det sägenomspunna Wijbybergets fot ligger Hamrånge hembygdsgård med ett rikt kulturarv från bondesamhällets dagar. Byggnaderna är ditflyttade från olika platser i bygden, här står Sundsmarsgården från 1700-talet, det gamla kommunalrummet med port- och vagnslider och från gamla komministergården kommer ladugård och stall. Till hembygdsgården hör även ria, härbre, smedja, spruthus och fäbodstuga.

   1986 byggdes en ny dansbana och sedan några år tillbaka finns här även ett båthus med båtar från bygden och övrig inredning som hörde fisket till. Varje år inbjuder hembygdsföreningen själva eller i samarbete med andra föreningar till en rad arrangemang.

 

I Bergby finns bygdens kyrkogård Österhed med kapell. Den gamla kyrkogården vid Hamrångeån finns kvar, men bara som minneslund.  

   På Vifors IP driver Norrham Hamrångebygdens IF fotbollsverksamhet och idrottsföreningen ansvarar även för elljusspår och utegym vid Hedens fritidsanläggning. Intill ligger Hedenstugan Bed & Breakfast, som drivs i privat regi.

 

Ända fram till 1960-talet präglades Bergbys byar av jordbruksbygd. Många av de äldre husen finns fortfarande kvar, framförallt i de kringliggande byarna, men i centrala Bergby växte nya villaområden fram. Hyreshus, butiker och olika verksamheter likaså.  Verksamheter som genom åren ändrat karaktär och på Wijtorget ligger idag butiker, konditori, krog/pizzeria och bank och utöver hälsocentral med apotek och Solbergas äldreboende finns här pastorsexpedition och församlingshem, högstadieskola, förskola, fritidsgård,  Träffpunkt för seniorer och Knutpunkten Landsbygdscenter. Längs Vijvägen finns en garn- och tygbutik, en bygg- och färghandel, ett socialt arbetskooperativ, en hundmottagning och en frisör.