Hamrångefjärden

(Text Marianne Lundqvist)

 

Orten är sprungen ur byn Åbyn, men fick sitt namn, samma som den forna havsviken, när ostkustbanan drogs fram genom bygden 1926. Delar av Åbyn hade redan tidigare olika namn – Lötvallen, Lunda, Rån, Gräsharen, Fagervik, Djurvik, Hagalund, Vattharen, Näsudden, Duvbacken och Saltvik, som nu alla samlades under ortsnamnet Hamrångefjärden. Åbyn med sina marker tillhör idag både orten Bergby och orten Hamrångefjärden. Postorten Bergby sträcker sig längs Bergbyvägen/Åbyvägen ner till Norrsundsvägen. Därifrån och söderut är postorten Hamrångefjärden.

    Hamrångefjärden fick egen station och längs vägen upp mot Riks 13 startades den ena verksamheten efter den andra. Blev ett Hamrångefjärdens centrum, även om verksamheter växte fram också i övriga delar på orten. Stationen, som hade personal med egen stins, blev ett nav för den dåtida kollektivtrafiken med buss och tåg och i stationen var även ett postkontor inrymt.

  

Den första skolan byggdes 1868 på Rån. Bebyggelsen ökade, främst genom Ostkustbanans tillkomst och 1929 fick Rån en ny skola. På 1980-talet lades all skolverksamhet i Hamrångefjärden ner och byggnaderna på Rån gjordes om till lägenheter.  När nykterhetsrörelsen drog fram genom landet bildades Logen Strandklippan, som i början av 1920-talet uppförde sitt ordenshus och blev platsen för allt från teater, biograf, föreställningar och underhållning av olika slag. Ofta i samarbete med idrottsföreningen Hamrångefjärdens IK, bildad 1928.

   Hamrångefjärden blev ett välkänt namn inom idrottskretsar med fina framgångar för lokala förmågor både inom cykel och skridsko. Kanske främst ändå genom bandyn, som växte fram som en stor sport inom idrottsföreningen. Anläggningen med klubblokal och idrottsplats finns kvar, bandyn däremot är nerlagd och istället har hästsporten genom en nyanlagd ridbana fått sitt säte här.

  

Några större företag etablerades aldrig i Hamrångefjärden. Med karaktären av landsbygd och många jordbruk kom orten istället att domineras av familjeföretag, som stod för servicen till ortsborna. Cykelverkstad, bilverkstäder, sågverk, smed, frisörer, caféer, pappershandel, begravningsbyrå, järnhandel, bagerier, snickerier och släpvagnstillverkning.  Och två livsmedelsbutiker vardera hade Rån och Hagalund.

   Bygdens första tandklinik byggdes i Hamrångefjärden och läget intill sjön lockade till fritidsbebyggelse som växte fram på Näsudden, Gräsharen, Djurvik och Fagervik.

 

Men förändringens och strukturrationaliseringens vind har blåst i Hamrångefjärden. Tågen stannar inte längre här och framförallt från 1960-talet och framåt lades många av familjeföretagen ner. Behovet av närservice var inte detsamma längre och butiker och tandklinik försvann så småningom också.

   Idag utgörs Hamrångefjärden av villabebyggelse. Ett jordbruk finns kvar, två entreprenadföretag och en bilverkstad har sitt säte här och det finns en bensinstation med automattankning. En välbesökt attraktion har Hamrångefjärden i Julhuset längs Urmakarvägen, som varje första advent tänder upp sina 66 000 lampor och på ett spektakulärt sätt lyser upp vinterkvällen.