Hamrångebygden

Syfte med projektet:

Syftet med projektet är att möjliggöra för fler, både invånare och besökare, att använda cykelleder längs med kusten.

Mål med projektet:

Målet med projektet är att anlägga en sammanhängande uppmärkt cykelled mellan Harkskär och Axmar bruk.

Projektet består i att säkerställa samarbete med markägare, ta fram ett huvudmannaskap avseende lederna, markarbete, skylta upp befintliga leder och förbinda dem där det behövs samt marknadsföring och invigning.

Finansiär: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Projektägare: Hamrångegruppen

Länkar: