Tidning

Läs vår tidning "Alla Tiders" digitalt

Alla Tider´s är Hamrångebygdens egen lokaltidning som startades 2004 av Marianne Lundqvist, tillika ansvarig utgivare.

Idén bakom tidningen är att via reportage i lättsam form berätta om smått och gott som händer i bygden, om dess människor och aktiviteter, informera om kommunala förslag och beslut och om utveckling inom såväl den offentliga sektorn som inom näringslivet.
Den är också ett forum för näringsidkare, föreningar och organisationer att marknadsföra sina produkter och aktiviteter.

Alla Tider´s, som är en gratistidning och helt finansieras via annonser, utkommer en gång per månad och delas ut till samtliga hushåll i Hamrångebygden, där den också finns utlagd på offentliga platser. Därutöver finns den utlagd i Ockelbo, i Trödje och i förvaltningshuset, Gävle. Ett sommarnummer delas även ut till alla fritidsboende.

Här finns möjlighet att läsa vår tidning “Alla tiders” digitalt. Du behöver en PDF läsare såsom Adobe Reader för att se filerna.