Tidning

Läs vår tidning "Alla Tiders" digitalt

Alla Tider´s var Hamrångebygdens egen lokaltidning som startades 2004 av Marianne Lundqvist, tillika ansvarig utgivare.

Idén bakom tidningen var att via reportage i lättsam form berätta om smått och gott som händer i bygden, om dess människor och aktiviteter, informera om kommunala förslag och beslut och om utveckling inom såväl den offentliga sektorn som inom näringslivet.
Den var också ett forum för näringsidkare, föreningar och organisationer att marknadsföra sina produkter och aktiviteter.

Alla Tider´s, som var en gratistidning och helt finansieras via annonser, utkom en gång per månad och delades ut till samtliga hushåll i Hamrångebygden, där den också fanns utlagd på offentliga platser. Därutöver fanns den utlagd i Ockelbo, i Trödje och i förvaltningshuset, Gävle. Ett sommarnummer delades även ut till alla fritidsboende.

Här finns möjlighet att läsa vår tidning ”Alla tiders” digitalt. Du behöver en PDF läsare såsom Adobe Reader för att se filerna.